Divider/Brand Symbol

Suomalainen lähestymistapa voi korjata imetyksen tuen puutteita Yhdysvalloissa

45 % yhdysvaltalaisista naisista uskoo, että imetys rajoittaa naisen itsenäisyyttä ja vapautta, ja sillä on suoria vaikutuksia hänen elämäänsä.

Lisäksi 50 % äideistä kertoo lopettaneensa imetyksen riittämättömän maidontuotannon vuoksi.

Luvut ovat todella suuria ja ne vahvistavat, että Yhdysvalloissa yhä useampi äiti valitsee olla imettämättä. Osa näistä äideistä kuitenkin totesi, että jos he olisivat saaneet enemmän tukea ja opastusta, he olisivat voineet imettää pidempään. Lola&Lykke laajentaa nyt tuotteitaan ja palveluitaan neuvoakseen yhdysvaltalaisia äitejä imetyksen erilaisissa haasteissa.

Äiti imettämässä lastaan, luoden vahvan ja ainutlaatuisen yhteyden vauvan kanssa

Totuus Yhdysvaltojen laskevan imetysmäärän taustalla

Kaikissa 50 osavaltiossa on lakeja, jotka sallivat naisten imettää sekä julkisesti että yksityisillä alueilla. Heinäkuussa 2019 hyväksyttiin laki tasa-arvosta imettäviä äitejä kohtaan ('Fairness for Breastfeeding Mothers Act 2019'), jonka myötä tietyistä julkisista tiloista tuli löytyä saniteettitilat, joissa on toimiva työtaso, pistorasia ja tuoli. Hiljattain hyväksytty pumppauslaki ('PUMP Act 2022') on sallinut noin yhdeksälle miljoonalle ylimääräiselle työntekijälle oikeuden pitää taukoja rintamaidon pumppaamiseen yksityisessä tilassa. Tällaiset muutokset ovat valtavan tärkeitä, erityisesti kun mietitään sitä, että tällaisia naisten oikeuksia ei ole kovinkaan kauan turvattu laein eikä äitien aiemmin sallittu imettää julkisesti tietyissä osavaltioissa.

Hiljattain tehty tutkimus etsi syitä sille, miksi yhdysvaltalaiset naiset lopettivat imettämisen vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana. Valtaosa syistä maidonkorvikkeen valitsemiseksi imettämisen sijaan pohjautuivat tiedon ja ymmärryksen puutteeseen siitä, millaisia ravinnollisia ja terveyteen liittyviä hyötyjä rintamaidolla on maidonkorvikkeeseen verrattuna. Osa äideistä uskoi virheellisesti, että maidonkorvike oli ravinteikkaampaa kuin äidinmaito. Tutkimuksen ehdotuksena oli, että äitejä opastettaisiin entistäkin enemmän hyvien roolimallien kautta pelkkien tekstien ja muiden opasresurssien sijaan, jotta äidit kykenisivät tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä valitessaan vauvansa ruokintatapaa.

Lue lisää: 5 taianomaista tapaa, joilla äidinmaito muuttuu vauvasi tarpeiden mukaan

Vuosia sitten tietyt yhdysvaltalaiset sairaalat ja synnytyskeskukset kertoivat antavansa terveille, täysaikaisena syntyneille vauvoille maidonkorviketta ja/tai tarjoavansa äideille maidonkorviketta lahjana. Molemmilla näistä on ollut negatiivinen vaikutus vauvan imettämiseen. Nykyään tuoreille äideille ei enää lahjoiteta maidonkorviketta, mutta siitäkin huolimatta maidonkorviketta ensimmäisinä elinpäivinään saavien vauvojen määrä on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana, osaltaan pandemian vuoksi.

Eräs toinen äitien kohtaama este, joka koskee kaikkia äitejä maailman ympäri, on itse itsellemme asettamat odotukset siitä, millaista kuvittelemme imetyksen olevan vauvan saavuttua maailmaan. Voit varmaan helposti kuvitella itsesi istumassa mukavassa nojatuolissa kotonasi vauva sylissäsi, ja vauva saa täydellisen imuotteen helposti. Katselet vauvan syömistä hymyillen ja nautit tästä täydellisestä hetkestä… ja joskus imettäminen saattaakin sujua näin. Toisinaan kuitenkin tilanne on kaukana rennosta, eikä sinulla tunnu riittävän käsiä hoitamaan kaikkea! Yhdysvaltalaisten äitien keskuudessa on melko tavallista olla imettämättä paria viikkoa kauempaa, koska imetyksen realiteetit ja haasteet tuntuvat märältä rätiltä kasvoja vasten, eivätkä he ole saaneet riittävästi tukea työstämään tietään haasteiden ylitse.

Stigman rikkominen ja julkiseen imettämiseen liittyvän itsevarmuuden kohottaminen

Eräs toinen seikka, joka on vaikuttanut yhdysvaltalaisten äitien imettämisen vähyyteen, on heidän kokemuksensa julkisesta imettämisestä. Monet ovat kertoneet tunteneensa olonsa nolostuneeksi tai heitä on jopa pyydetty poistumaan, vaikka heillä on kaikki oikeudet imettää juuri siellä missä he ovatkin. Tietyissä osavaltioissa, kuten Kaliforniassa ja Minnesotassa, on käynnistetty imetystietoisuuden kampanjoita ehkäisemään tällaisia ongelmia.

"Erityisesti julkinen imettäminen päätyi lähestulkoon aina katastrofiksi. Sykkeeni nousi, mielessäni pyöri kaikenlaisia valheita, ja vauvani tuli levottomaksi. Suurimmat imetykseen liittyvät haasteeni olivat paljon muutakin kuin vain imuotteeseen liittyviä. Kokenutkaan imetysohjaaja ei kykene täysin diagnosoimaan ongelmaa, kun se pohjautuu sisäisiin pelkotiloihin ja syvälle juurtuneeseen epävarmuuteen." – Kelli, voit lukea koko tarinan täältä.

Teksasista kotoisin oleva valokuvaaja Leilani Rogers aloitti kauniin projektin pian oman valokuvausyrityksensä käynnistämisen jälkeen vuonna 2009. Hän on kuvannut naisia imettämässä julkisesti normalisoidakseen tabuna pidettyä aihetta ja kasvattaakseen naisten itsevarmuutta imettää (joko peitettynä tai ei!). Tällaiset projektit ja julkiset imetystietoisuuden projektit ovat vain yksi avain, kun imetykseen liittyvää stigmaa lähdetään purkamaan.

Lue lisää: Pelottaako imetys? Et ole ainoa.

Isätkin tarvitsevat imetystukea

Eräs tutkimus osoitti, että heikko perheeltä ja muilta sosiaalisilta kontakteilta saatu tuki saivat äidit jättämään imetyksen. Tutkimusta varten tehdyssä kokeessa isille kerrottiin äidinmaidon eduista maidonkorvikkeeseen verrattuna sekä millainen isän rooli on vauvan imetyksessä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että äidit imettivät enemmän, kun he kokivat saavansa tukea ja heille läheinen ihminen kannusti heitä imetyksen ollessa hankalaa. Isät kokivat osallistuvansa aktiivisemmin ja ymmärsivät, että heidän roolinsa oli aivan yhtä tärkeä silloinkin, kun he eivät itse ruokkineet vauvaa.

Onnellinen äiti imettää lastaan ja isä tukee häntä rakastavasti pitämällä vauvan päätä

Imettävien äitien saama tuki Yhdysvalloissa Suomeen verrattuna

Suomella on erinomainen maine tuoreille ja odottaville äideille tarjotun äitiysterveydenhuollon ja imetyksen tuen osalla. Suomalaisessa järjestelmässä äitien terveyteen suhtaudutaan holistisesti ja äitien henkisestä hyvinvoinnista pidetään huolta. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että mielenterveysongelmien kuten synnytyksen jälkeisen masennuksen hoitaminen ajoissa auttaa tukemaan äitejä imetyksessä. Yhdysvaltalaiset äidit ovat todenneet, että olisivat imettäneet pidempään, jos he olisivat saaneet siihen enemmän tukea.

Yhdysvaltoihin verrattuna Suomessa on "desentralisoitu verkosto terveyskeskuksia, jotka palvelevat paikallisia yhteisöjä", kun taas Yhdysvalloissa on enemmän keskitettyjä terveyskeskuksia ja klinikoita. Suomessa terveydenhoitajat opastavat ja tukevat naisia säännöllisesti aina ensimmäisestä raskausajan käynnistä siihen saakka, kunnes vauva on kuusiviikkoinen. Vauvan synnyttyä on tavallista, että hoitaja käy kotivierailulla tarkastamassa äidin ja vauvan voinnin. Suomalainen terveydenhoitojärjestelmä on universaali ja helppopääsyinen, kun taas Yhdysvalloissa terveydenhoidon kustannukset ja kuljetusmahdollisuuksien puute estävät perheitä saamasta tarvitsemaansa hoivaa ja tukea. Lola&Lykke tarjoaa äideille ilmaisen äitiysasiantuntijoiden neuvontapalvelun, jonka avulla he voivat saada vastauksia kysymyksiinsä mitä tahansa vanhemmuuden osa-aluetta koskien.

Eräs valtava seikka äitien päätöksessä valita vauvan ruokintatapa on äitiysloman kesto. Yhdysvalloissa äideille sallitaan korkeintaan 12 viikkoa palkatonta äitiyslomaa, jonka lisäksi isät voivat myös pitää 12 viikkoa palkatonta isyyslomaa. Useimmat yhdysvaltalaiset perheet eivät kuitenkaan kykene pitämään kyseisiä vapaita kokonaisuudessaan taloudellisten syiden vuoksi. Suomessa tuoreelle perheelle annetaan 320 arkipäivää vanhempainvapaata, josta osan voi siirtää kumppanilleen. Vanhemmuusloman lisäksi äiti saa aina 40 arkipäivää raskausvapaata. Äitiysloman puute vaikuttaa suoraan äidin päätökseen olla imettämättä, sillä lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana töihin palaavat äidit tutkitusti imettävät vähemmän.

Lue lisää: Opas töihin palaaville imettäville äideille

Kaksi kollegaa seisoo aulassa keskustelemassa ja toinen heistä on lähdössä äitiyslomalle

Pari vuotta takaperin imetystietoisuuden kuukauden päätteeksi vertailimme imetystä Irlannissa ja Suomessa. On erittäin mielenkiintoista huomata, kuinka maan historia, väestö ja kulttuuri vaikuttavat niinkin luonnolliseen ihmistoimintaan kuin imetykseen. Vaikka Irlannilla ja Yhdysvalloilla on vielä pitkä matka saavuttaakseen WHO:n imetystavoitteet, Suomen kaltaiset maat voivat toimia suunnannäyttäjänä ja osoittaa, kuinka tavoitteet ovat saavutettavissa, hitaasti mutta varmasti.

Lola&Lykken missio täyttää puutteet äitiysterveydenhoidossa

Lola&Lykke on palkittu suomalaisbrändi, joka pyrkii tekemään siirtymästä äitiyteen onnellisemman ja terveemmän. Naisten perustama Lola&Lykke haluaa tuoda äitiysterveydenhoidon ja imetystuen kaikkien ulottuville, ja nyt hiljattain tapahtuneiden muutosten ansiosta yrityksen imetystarvikkeet ja tukivyöt ovat toimitettavissa Yhdysvaltoihin vain 9,90 $:n hintaan!

Lola&Lykken perustajien Lauran ja Katin yritysidea syntyi heidän omista kokemuksistaan, kun heistä molemmat kärsivät merkittävistä komplikaatioista synnytyksessä ja sen jälkeen. Kokemukset herättivät turhautuneisuutta, sillä he molemmat synnyttivät maassa, jossa äitiysterveydenhoidon kehutaan olevan maailman huippuluokkaa. He huomasivat, että vielä on paljon työsarkaa parantamaan äitien saamaa tukea. Yrityksemme pistää äidit etusijalle ja uskomme, että hyvin huolehdittu äiti kykenee myös huolehtimaan itse paremmin vauvastaan. "Holistinen tukimallimme tarjoaa äideille innovatiivisia terveystuotteita, yhteisöön perustuvaa tukea, äitiysasiantuntijoiden neuvoja, ja monenlaisia digitaalisia terveystyökaluja. Kenenkään äidin ei tulisi jäädä yksin tunteidensa ja oireidensa kanssa. Kenenkään äidin ei tulisi pelätä pyytää apua häpeän tai tabujen vuoksi."

Haluat varmasti jo päästä napsauttamaan "Osta nyt" -painiketta tutustuaksesi tarkemmin fantastisiin imetysajan, raskausajan ja synnytyksen jälkeisiin tuotteisiimme, jotka muuntavat äitiyskokemuksesi tyystin. Jätämme tähän loppuun vielä erään ihanan, meiltä tukea saaneen äidin arvostelun, jonka jälkeen voit hypätä suoraan tuotteidemme pariin.

Kirjoittanut Lola&Lykke Team