Divider/Brand Symbol

Sähkökäyttöisen rintapumpun takuu


I. Kansainvälinen takuu sähkökäyttöisen rintapumpun moottoriyksikölle

1.1. Lola&Lykke Oy, Konepajankuja 1 00510 Helsinki (“Lola&Lykke”) takaa Lola&Lykkeltä uuden tuotteen ostaneelle loppukäyttäjälle, valtuutetulle jakelijalleen tai valtuutetulle jälleenmyyjälleen, että sähkökäyttöisen rintapumpun moottoriyksikkö on vapaa valmistajasta ja materiaaleista johtuvista vioista kahden (2) vuoden ajan, kun tuotetta käytetään tuotekuvauksessa käytettyyn tarkoitukseen ja kaikkia käyttö- ja huolto-ohjeita noudatetaan tarkasti.

1.2. Tämä takuu on voimassa seuraavissa maissa ja alueilla: Euroopan unioni, Islanti, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Kanada.

1.3. Sähkökäyttöisen rintapumpun kuluvat osat eivät lukeudu takuun piiriin.

1.4. Takuuaika alkaa todistetusta ostopäivästä.

1.5. Lola&Lykken sähkökäyttöinen rintapumppu ja useimmat imetystarvikkeet ovat tarkoitettu vain yhden henkilön käytettäväksi. Kaikki tuotteet on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden kotitalouskäyttöön.

1.6. Takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin.

II. Takuupalvelu

2.1. Jos havaitset rintapumpun olevan viallinen takuuajan puitteissa, ota yhteyttä ostopaikkaan tai jos ostit tuotteen verkkokaupastamme osoitteessa https://lolalykke.com/, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa info@lolalykke.com takuuajan puitteissa saadaksesi valtuutuksen käyttää takuupalveluamme.

2.2. Takuun voi lunastaa vain esittämällä päivätyn ostotodistuksen. Takuu on voimassa vain, jos tuotetta on käytetty tuotekuvauksessa kuvatulla tavalla ja kaikkia käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu tarkasti.

2.3. Takuun lunastamiseksi vaaditaan todisteita väitetystä viasta. Lola&Lykke pidättää oikeuden arvioida takuuvaatimukset. Raportoidun vian tai vikatoiminnan arvioinnin jälkeen Lola&Lykken ainoaksi velvollisuudeksi takuun alaisuudessa jää oman harkintakykynsä perusteella joko korvata tai korjata tuotteen osa(t) tai jos tuotetta ei ole saatavilla, toimittaa käyttäjälle samankaltainen tuote.

2.4. Jos tuote tai tuotteen osa(t) korjataan tai korvataan tämän takuun puitteissa, Lola&Lykke antaa takuun korjatulle tai korvatulle tuotteelle tai tuotteen osalle/osille yhdeksänkymmenen (90) päivän ajaksi toimituksesta laskien tai alkuperäisen takuun päättymiseen saakka, kumpi vain ajanjaksoista on pidempi.

2.5. Viallisen tuotteen palautus vaaditaan ja kaikki palautetut tuotteet tai osat katsotaan Lola&Lykken omistamaksi.

III. Takuun ulkopuoliset seikat

3.1. Valtuuttamattomilta jakelijoilta tai jälleenmyyjiltä ostetut tuotteet eivät ole tämän takuun piirissä.

3.2. Lola&Lykke ei ole vastuussa, jos väitetty vika tai vikatoiminta johtuu tuotteen vääränlaisesta käsittelystä. Tämä koskee erityisesti tapauksia, jossa käyttöohjeita ei ole noudatettu, tuotetta on käyttänyt useampi henkilö, tai tuotetta on pyrkinyt korjaamaan, muokkaamaan tai huoltamaan joku muu taho kuin Lola&Lykke.

3.3. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista tai väitettyjä vikoja tai vikatoimintoja, jotka johtuvat liiallisesta kuormituksesta, vääränlaisesta jännitteestä tai muusta tuotteen käyttökapasiteetin ylittävästä syystä tai onnettomuudesta, tulipalosta tai muusta vaarasta tai seikasta, joka ei johdu Lola&Lykkestä.

3.4. Tämä takuu ei kata tuotteen fyysisiä vaurioita tai vikatoimintoja, jotka johtuvat tuotteen käytöstä jonkinlaisen lisävarusteen tai oheistuotteen kanssa. Näissä tapauksissa tuotteessa ei itsessään ole vikaa.

3.5. Kuluvat pumpun osat ja lisätarvikkeet eivät lukeudu tähän takuuseen.

 IV. Hallinnoivat lait ja lainsäädäntöalue

4.1. Näitä ehtoja, Lola&Lykken verkkokauppaa ja verkkokaupan kautta tehtyjä maksutapahtumia hallinnoi ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaan, ellei asianmukainen pakollinen laki toisin määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki osoitteessa https://lolalykke.com/ tehdyt ostokset ja Lola&Lykkeltä tehdyistä ostoksista aiheutuvat tai niihin liittyvät vaateet käsitellään Suomen lakien mukaan.           

4.2. Euroopan unioniin kuuluvat maat, Norja sekä Islanti: Kaikki näistä ehdoista, Lola&Lykken verkkokaupasta sekä kaupan kautta tehdyistä maksutapahtumista syntyvät tai niihin liittyvät kiistat käsitellään ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos kiistaa ei kyetä ratkaisemaan sopuisasti, voit ottaa yhteyttä Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/) tai Kuluttajariitalautakuntaan (https://kuluttajariita.fi/fi/). EU:n, Norjan tai Islannin asukkaat voivat myös ottaa yhteyttä asuinmaansa Euroopan kuluttajakeskukseen.

4.3. Euroopan unionin ulkopuoliset maat (Norjaa ja Islantia lukuun ottamatta): Kaikki näistä ehdoista, Lola&Lykken verkkokaupasta sekä kaupan kautta tehdyistä maksutapahtumista syntyvät tai niihin liittyvät kiistat käsitellään ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos kiistaa ei kyetä ratkaisemaan sopuisasti, kaikki näistä ehdoista, verkkokaupasta tai verkkokaupan kautta tehdyistä maksutapahtumista syntyvät tai niihin liittyvät kiistat ratkaistaan viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisen oikeusasteen käsittelemänä.

V. Tarkastele takuuehtoja eri kielillä