Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Olemme ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti vastuullinen brändi. Lola&Lykkelle® on tärkeää, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme tietävät mitä teemme ja minkälaisten arvojen takana seisomme.

Lola&Lykke's Co-founders: Laura on the left and Kati on the right

Lyhyt viesti perustajiltamme


"Maailma kaipaa mullistusta naisterveyden osalla! Lola&Lykke on kahden suomalaisäidin perustama naisjohtoinen yritys, jonka perusperiaatteena on huolehtia äitien hyvinvoinnista. Hyödyntämällä kliinistä tutkimusta, terveydenhoidon asiantuntijoiden tietotaitoa sekä digitaalista teknologiaa pyrimme parantamaan naisten terveyttä ja tuoreiden äitien elämiä ympäri maailmaa. Kestävä kehitys ja toiminta ovat strategiassamme avainasemassa, ja olemmekin sitoutuneita jättämään positiivisen jäljen yhteiskuntaan ja planeettaamme. Rakennamme avointa brändiä, joka tukee vastuullisia toimintatapoja, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista hyvinvointia."

Laura McGrath
Toimitusjohtaja, perustaja

Positive Luxury - Butterfly Mark


Lola&Lykke on Butterfly Mark -sertifioitu brändi. Butterfly Mark -sertifikaatti on puolueeton, globaalisti tunnustettu merkki, joka myönnetään vain vahvistetusti korkeimmat ESG+-kriteerit täyttäville luksusmerkeille, -kaupoille ja -jälleenmyyjille. Butterfly Markin ESG-ohjelma istuu täydellisesti yritysstrategiaamme ja toimii meille suunnannäyttäjänä kaikilla organisaatiomme osa-alueilla. Vaikka olemme pieni yritys, haluamme tehdä kaikkemme saadaksemme aikaan positiivista muutosta planeettaamme ja kaikkia sen asukkaita varten. Positive Luxury -ohjelma auttaa meitä sitoumuksessamme kohti entistäkin kestävämpää tulevaisuutta.

Cleanhub x Lola&Lykke

Lola&Lykke on sitoutunut auttamaan meriä kuormittavan muovisaasteongelman ratkaisemisessa. Globaali muovisaasteongelma vaikuttaa valtavasti valtameriin ja huonosti käsitelty muovijäte lisää ilmastonmuutoksen haasteita entisestään. Olemme ylpeitä kumppanuudestamme CleanHub-tiimin kanssa, joka työskentelee jatkuvasti poistaakseen muovia meristä. Jokaisen Lola&Lykke-ostoksen myötä keräämme vastaavan määrän muovia merestä. Keräyskumppanimme GOT BAG:n yli 2000 kalastajan verkosto kerää kaikki muovit sivusaaliina merestä Jaavan pohjoisrannikolla. Cleanhub tekee tärkeää työtä rakentamalla jätehuoltojärjestelmiä ja estämällä muovijätteen päätymistä mereen.

Liveseuranta

Lola&Lykke on mukana rahoittamassa muovijätteen keräämistä yhdessä muiden vastuullisten brändien kanssa. Haluatko nähdä lisää? Tutustu Liveseurantaan, jossa voit seurata CleanHubin muovinkeräysprosessia reaaliajassa ja nähdä, kuinka paljon muovijätettä olemme jo keränneet.

a father holing children and a box made of sustainable material

Vastuullisuusraportti 2024


Me Lola&Lykkellä pyrimme aina toimimaan eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristölle vastuullisella tavalla. Kestävyys on meille itsestäänselvyys kaikessa toiminnassamme ja uskomme sen olevan vaatimus pitkäkestoiselle menestyksellemme. Keskitymme erityisesti materiaaliemme kestävyyteen ja pyrimme jatkuvasti kehittämään kestävyyttä kaikilla arvoketjumme osa-alueilla.

Hiilijalanjälkemme hyvittäminen Terrapassin avulla

Hyvitämme hiilijalanjälkemme vihreämpää tulevaisuutta varten

Lola&Lykke hyvittää hiilijalanjälkensä Terrapassin kuukausitilauksen avulla, joka perustuu yrityksen henkilöstön määrään sekä tuotannosta ja kuljetuksesta muodostuvaan hiilijalanjälkeen. Terrapass on yksi Yhdysvaltojen luotetuimmista hiilijalanjäljen hyvityspalveluiden tarjoajista, jonka päästöhyvityksistä sata prosenttia on laajalti hyväksyttyjen standardien mukaisia ja puolueettomien osapuolien tarkastamia. Kaikki Terrapassin päästöhyvitykset perustuvat projekteihin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jo tänään. Terrapass ei siten myy päästöhyvityksiä, jotka ovat sidoksissa kaukaisessa tulevaisuudessa tapahtuviin seikkoihin kuten metsien kasvamiseen tai vielä rakentamattomiin tuulivoimaloihin.

Sertifikaattimme

Terrapass päästöhyvityssertifikaatit

Huhtikuu 2023
Avaa sertifikaatti tästä

Maaliskuu 2023
Avaa sertifikaatti tästä

Helmikuu 2023
Avaa sertifikaatti tästä

Tammikuu 2023
Avaa sertifikaatti tästä

Joulukuu 2022
Avaa sertifikaatti tästä

Terrapass-sertifikaatti
Avaa sertifikaatti tästä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Lola&Lykkelle

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

 • Työterveys
 • Lääkkeiden saanti
 • Pääsy laadukkaaseen terveydenhoitoon
 • Ilmanlaatu
 • Vedenlaatu
 • Terveyteen liittyvien investointien priorisointi yritystoiminnassa
 • Yritysresurssien hyödyntäminen julkisten ja kansainvälisten organisaatioiden tarjoaman terveydenhoidon tukemiseksi
 • Yhteistyö terveydenhoitoa tarjoavien hyväntekeväisyysorganisaatioiden ja julkisten klinikoiden kanssa tietoisuuden lisäämiseksi

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen
oikeuksia ja mahdollisuuksia

 • Tasa-arvoinen palkka naisten ja miesten välillä
 • Moninaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet
 • Pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoitoon
 • Työpaikkaväkivallan ja -kiusaamisen estäminen
 • Naiset johtajina
 • Lastenhoitopalvelut ja -edut
 • Taata naisten riittävä osallistuminen – vähintään 30 % – päätöksentekoon ja johtajuuteen kaikilla yrityksen osa-alueilla ja tasoilla
 • Tukea lastenhoitoon pääsyä tarjoamalla palveluita, resursseja ja tietoja sekä naisille että miehille
 • Laajentaa yrityssuhteita naisten omistamiin yrityksiin

Edistää kestävää talouskasvua ja tuottavaa
työllisyyttä

 • Työllisyys
 • Ekonominen inklusiivisuus
 • Syrjimättömyys
 • Valmiuksien kehittäminen
 • Koulutetun työvoiman saatavuus

Pakkotyön eliminointi

 • Edesauttaa yrityshenkistä kulttuuria ja sijoittaa nuoriin yrittäjiin tai mentoroida heitä
 • Käynnistää taitoja kehittäviä ohjelmia, jotka etenevät yrityksen toimitusketjussa
 • Asettaa mekanismeja, joilla tunnistetaan lapsi- ja pakkotyö globaaleissa tuotantoketjuissa, sekä korjata tilanne rikkomusten ilmaantuessa

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

 • Kestävät hankintaketjut
 • Tuotteiden ja palveluiden resurssien tehokkuus
 • Materiaalien kierrätys
 • Hankinnat

Tuotteiden ja palveluiden tiedot ja merkinnät

 • Ottaa käyttöön tuotteiden portfolion analyysityökaluja, joiden avulla voidaan ymmärtää tuotteiden ympäristöön ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvää jalanjälkeä aina tuotannosta käyttöiän päättymiseen saakka
 • Kehittää innovatiivisia yritysmalleja
 • Merkittävästi vähentää syntyvän jätteen määrä ja taata, että muodostunut jäte hyödynnetään parhaimmalla mahdollisella tavalla

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla

 • Tehokas, vastuuntuntoinen ja avoin hallinto
 • Lakien ja säännösten noudattaminen
 • Lahjomattomuus
 • Julkinen pääsy tietoihin
 • Fyysinen ja ekonominen vaikutus
 • Inklusiivinen päätöksenteko
 • Noudattaa lakeja ja kansainvälisiä standardeja; vaatia yrityskumppaneilta samaa ja tukea heitä sen toteutumisessa
 • Sitoutua toimimaan konfliktisensitiivisten, laillisten ja avointen toimintakäytäntöjen mukaan, mukaan lukien henkilöstöhallinto, julkinen ja yritysten välinen hankinta, sekä yleisemmällä tasolla arvoketju

Lola&Lykke® on ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti vastuullinen brändi

Olemme vastuullinen brändi

Tuotamme laadukkaita, pitkäikäisiä ja kierrätettäviä tuotteita

Tuemme tärkeää työtä

Tavoittelemme positiivista muutosta tukemalla mahtavia terveysaloitteita

Hiilijalanjäljellä on väliä

Kompensoimme tuotannosta ja toimituksista aiheutuneen hiilijalanjälkemme

Erinomaista designia

Design from Finland -leima merkitsee erinomaista suomalaista designia

Yrityksen sosiaaliset
tavoitteet

 • Lola&Lykke toimii yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kuten HUS:n ja NHS:n kanssa tarjotakseen asiantuntijoiden tietotaitoa esimerkiksi äitiysfysioterapian ja imetyksen osalla.
 • Lola&Lykke työstää mullistavaa kliinistä tutkimusta yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa parantaakseen raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten hyvinvointia.
 • Lola&Lykke tukee aktiivisesti erilaisia äitiysterveysaloitteita.
 • Lola&Lykke kehittää läheisiä kumppanuussuhteita valmistajiensa, tuotantoketjujensa ja osakkaidensa kanssa.
 • Lola&Lykke on sitoutunut tavoittelemaan roskatonta tulevaisuutta. Visionamme on, että yksikään pakkauksistamme ei päädy kaatopaikalle.
 • Lola&Lykken tavoitteena on yhdistää perheet ja terveydenhoito, sekä toimia yhteistyössä perinteisten terveydenhoitojärjestelmien kanssa täyttääkseen äitien hoivassa ilmenevät puutteet.