Divider/Brand Symbol

Lola&Lykke ja Metropolia uraauurtavaan yhteistyöhön äitien hyvinvoinnin edistämiseksi

Lola&Lykke ja Metropolia Ammattikorkeakoulu tiivistivät yhteistyötään työelämäyhteistyösopimuksella vuonna 2021, jolloin myös käynnistyi laajamittainen terveystieteellinen tutkimus Metropolian toimesta liittyen Lola&Lykken keskivartalon tukemiseen kehitettyjen tukivöiden käytön vaikutuksia raskaana olevilla ja synnyttäneillä. Tutkimus toteutetaan Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymässä, Myllypuron kampuksella, Helsingissä ja siitä vastaa terveystieteiden tohtori, Metropolia ammattikorkeakoulun lehtori Sari Haapio.

Kyseisen terveystieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia keskivartalon tukemiseen kehitettyjen tukivöiden vaikutuksia naisen raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen fyysiseen hyvinvointiin. Tavoitteena on tuottaa tietoa tukivyön käytön vaikutuksista lantion alueen (alaselkä sekä häpyliitos) kipuihin raskauden- ja lapsivuodeajan aikana. Tutkimus tehdään, koska kyseisten tukivöiden vaikutuksia ei ole ennen tutkimuksellisesti selvitetty.

Tutkimus on verrattaen erittäin laaja, koska siihen pyritään saamaan mukaan 80 tukiyötä käyttävää raskaana olevaa äitiä, 80 raskaana olevaa verrokkiryhmäläistä sekä 80 juuri synnyttänyttä, tukivyötä käyttävää äitiä sekä 80 juuri synnyttänyt verrokkiryhmäläistä. Yhteensä tutkittavan kokonaisryhmän koko on siis jopa yli 300 raskaana olevaa tai äskettäin synnyttänyttä äitiä.

Äidit poseeraavat yllään Lola&Lykke Core Relief -raskausajan tukivyötä ja Core Restore -synnytyksenjälkeistä tukivyötä

Tutkimuksen tausta

Raskauden ja synnytyksen aikaiset fyysiset ja hormonaaliset muutokset naisen kehossa ovat paitsi normaaleja mutta myös erityisiä, sillä elimistössä tapahtuu monenlaista sikiön kehitykseen, synnyttämiseen ja vastasyntyneen hoitoon liittyvää välttämätöntä sopeutumista: Sikiön kasvaessa äidin vatsan koko kasvaa erkaannuttaen vatsalihaksia. Rintojen koon kasvaessa ja painon noustessa lantion alueen paine kasvaa ja painopiste muuttuu eteenpäin, muuttaen myös ryhtiä. Nämä voivat vaikuttaa keskivartalon lihasten toimintaan ja lisätä lanneselän kuormitusta. Raskaushormonien, erityisesti relaksiinin, vaikutuksesta elimistön nivelsiteet, lantion alueen lihakset ja luulihasliitokset (häpyliitos) myös löystyvät.

Vaikka muutokset ovat naisen elimistölle normaaleja ja synnytyksen jälkeen palautuvia, voi niistä sitä ennen seurata kipuja ja fyysistä epämukavuutta. Muutokset tapahtuvat kaikille, eikä niitä voi estää, mutta niistä mahdollisesti johtuvia kipuja voi yrittää helpottaa ja toipumista tukea. Hyvä fyysinen kunto ja aktiivinen liikunta ennen raskautta ovat naisen kokonaisvoinnin ja synnytyksestä toipumisen kannalta tärkeitä, mutta keskivartalon tukemiseen on kehitetty lisäksi tukivöitä käytettäväksi kohdennetusti raskauden aikana (Lola&Lykke® Core Relief) ja synnytyksen jälkeen (Lola&Lykke® Core Restore).

Raskausajan keskivartalon tukemiseksi kehitetty tukivyö nostaa ja tukee raskausvatsaa helpottaen selkään, lantioon ja virtsarakkoon kohdistuvaa painetta ja korjaa ryhtiä ja voi siten vähentää mahdollisia kipuja. Vyöllä saatava kompressiotuki tukee kohtua ja voi vähentää epämukavuutta fyysisen aktiviteetin aikana. Säädeltävät kiristysnauhat sekä kaarituet selässä myös tukevat kasvavaa raskausvatsaa.

Synnytyksen jälkeisen keskivartalon tukemiseksi kehitetty tukivyö tukee vatsaa, lantiota ja selkää heti synnytyksen jälkeen, jolloin keskivartalon lihakset sekä liikekontrolli ovat raskauden jäljiltä vielä heikot. Tukivyön käyttö voi vähentää turvotusta tehostamalla nestekiertoa ja siten se voi tukea synnytyksestä palautumista. Tukivyö sopii sekä alateitse että keisarileikkauksella synnyttäneille.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimukseen osallistuminen auttaa äitejä hahmottamaan paremmin omaa fyysistä hyvinvointiaan ja liikuntatottumuksiaan, jolloin myös tarvittavan avun saaminen voi olla heille helpompaa. Osallistujilla on myös mahdollisuus keskustella mieltään painavista raskauteen, synnytykseen tai synnytyksestä palautumiseen liittyvistä asioista asiantuntijan kanssa. Tulevaisuudessa tutkimuksessa saatavat tiedot auttavat ymmärtämään paremmin naisen raskaudenaikaista ja synnytyksen jälkeistä fyysistä hyvinvointia ja synnytyksestä palautumista. Lisäksi tutkimuksessa saadaan tietoa raskaana olevan ja synnyttäneen fyysiseen tilanteeseen liittyvästä ohjauksesta julkisessa terveydenhuollossa.

Lola&Lykken tiimi ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tiimi yhteiskuvassa

Kuva: Metropolia

”On erittäin mielenkiintoista ja innostavaa lähteä yhdessä toteuttamaan tällaista haasteellista interventiotutkimusta, jossa haetaan näyttöä äitiydenajan lantionvyön vaikutuksista raskaana olevien ja synnyttäneen hyvinvoinnille ja toimintakyvylle”, iloitsee Metropolian lehtori Sari Haapio.

”Meistä on hienoa päästä toteuttamaan laajamittaista tutkimusyhteistyötä Metropolian kanssa, joka kulminoituu raskaana olevien sekä synnyttäneiden äitien interventiotutkimukseen. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin äitiysbrändin toimesta toteutettu, ja uskommekin yhteistyömme tuovan esiin Lola&Lykken juuria laadukkaan tutkimuksen, innovoinnin sekä suomalaisen terveydenhuollon huippuosaamisen parissa. Nyt käynnistyvä yhteistyö on täydellinen esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa kun kaikki ekosysteemin toimijat työskentelevät yhdessä”, kertoo Lola&Lykken toimitusjohtaja Laura McGrath.

Tarkista virallinen tiedoksianto Metropolian nettisivuilla.

Kirjoittanut Lola&Lykke Team