Divider/Brand Symbol

Ohjelmistojen rooli äitiysterveyden kehittämisessä

Digitalisaatio ja teknologisaatio muuttavat maailmaa ja monia aloja, mukaan lukien yhteiskuntaa hyödyttäviä aloja kuten terveydenhoitoa. Aktiivinen ohjelmistojen integrointi on uudelleenmääritellyt ja merkittävästi kehittänyt tiettyjä terveydenhoidon osa-alueita, myös äitiysterveydenhoitoa.

Äitiysterveydenhoidossa hoidetaan niin naisten fyysistä kuin psyykkistä terveyttä raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisenä aikana. Äitiysterveydenhoidolla on suora vaikutus sekä äidin että vastasyntyneen hyvinvointiin, joten se vaatii terveydenhoidon sektorilta jatkuvaa kehitystä ja tulevaisuudennäkymien tarkkailemista.

Ohjelmistojen käyttöönotolla on ollut mullistava vaikutus äitiysterveydenhoidon kaikilla eri tasoilla. Tässä katsauksessa käymme tarkemmin läpi, millaisia vaikutuksia ohjelmistoilla on ollut.

Miksi ohjelmistojen integraatio on tärkeää äitiysterveydenhoidossa?

Moderni lääketiede on ottanut aimo harppauksia eteenpäin viime vuosina. Samalla tietyt haasteet eivät ole kuitenkaan poistuneet vaan vaikuttavat naisiin eri puolilla maailmaa. Maantieteelliset, taloudelliset ja sosiaaliset esteet voivat hankaloittaa ajoissa saatua, asianmukaista hoitoa. Joillakin etäisillä alueilla naisilla voi olla vaikeuksia saada tarvitsemaansa terveydenhoitoa puutteellisten liikenneyhteyksien ja taloudellisten rajoitteiden vuoksi.

Eräs toinen haasteellinen pullonkaula on kulttuurinen ja koulutuksellinen osa-alue, joka rajoittaa asianmukaisen äitiysterveydenhoidon vastaanottamista tietyissä määrin. Näiden esteiden ylittäminen voisi taata, että jokainen nainen saisi tarvitsemaansa terveydenhoitoa riippumatta siitä, missä hän asuu, tai millainen hänen sosioekonominen tilanteensa on.

Koska perinteiset keinot eivät ole onnistuneet ratkomaan näitä ongelmia, teknologiaratkaisut ovat tulleet apuun. Telelääketiede ja mobiiliterveyssovellukset voivat saavuttaa kaukaisissakin paikoissa asuvat naiset. Koulutusta ja tukea tarjoamalla ne kykenevät tukemaan lääketieteen ammattilaisia komplikaatioiden havainnoimisessa ja ehkäisyssä.

Tämän vuoksi kehittyneiden ohjelmistojen tärkeyttä äitiysterveydenhoidossa ei voi yliarvioida. Ne kykenevät vastaamaan naisten moninaisiin tarpeisiin ja luomaan inklusiivisemman ja tehokkaamman äitiysterveydenhoitojärjestelmän, parantaen huomattavasti saatavuutta, seurantamahdollisuuksia ja personalisoitua terveydenhoitoa.

Oikeanlaisen sovelluksen luomiseksi on erittäin tärkeää löytää kumppaniksi laadukas tuotekehitysyritys, jotta ohjelmiston heikkous ei muodostu ongelmaksi pitkällä aikavälillä.

Ohjelmistojen käyttö äitiysterveydenhoidossa

Ohjelmistoratkaisut kehittyvät jatkuvasti entistäkin paremmiksi, tarjoten huippulaadukkaita käyttökohteita ja erinomaisia käyttäjäkokemuksia. Ne kykenevät siirtämään digitaaliseen muotoon sellaisia palveluita, joita ei aiemmin kyetty virtuaalisesti suorittamaan. Äitiysterveydenhoidon osalla ohjelmistotyökalut osallistuvat verkostoituneen ja tietoon perustuvan ympäristön luomiseen, joka vie äitiysterveydenhoidon aivan uudelle tasolle.

Teleterveyspalvelut

Teleterveyspalveluiden avulla odottavat ja synnyttäneet äidit voivat keskustella terveydenhoidon ammattilaisen kanssa etänä. Tämä eliminoi maantieteelliset rajoitukset ja sallii kaukaisilla tai heikosti palveluja omaavilla alueilla asuvien naisten saada terveydenhoidon ammattilaisten neuvoja niitä tarvitessaan. Tämä vähentää komplikaatioiden riskiä.

 • Virtuaaliset odottavan äidin neuvolakäynnit poistavat tarpeen fyysisille käynneille, taaten samalla luotettavan pääsyn terveydenhoidon ammattilaisen luokse.
 • Etälaitteet ja päälle puettavat teknologiaratkaisut mahdollistavat korkean riskin raskauksien jatkuvan seurannan, jolloin terveydenhoidon ammattilaiset kykenevät jatkuvasti seuraamaan vitaaliparametrejä, sikiön liikkeitä ja muita tärkeitä tietoja. Tämä on todella tärkeää potentiaalisten riskien aikaiselle havainnoimiselle ja ajoissa aloitetuille interventioille.
 • Virtuaalinen äitiysneuvonta ja tukiryhmät osallistuvat äitiysterveydenhoidon psyykkisen puolen hoitoon, auttaen odottavia ja tuoreita äitejä selviytymään mielenterveyden haasteista ja ehkäisemään masennusta erityisesti synnytyksen jälkeen.
 • Synnytyksen jälkeiset neuvolakäynnit, imetysohjaus ja psyykkisen hoidon ajanvaraukset voidaan suorittaa virtuaalisesti, jolloin synnyttäneet voivat saada tärkeää tukea kätevällä tavalla.

Lola&Lykke tekee yhteistyötä suomalaisen Isla Terveyden kanssa tarjotakseen asiakkaillemme rajattoman chat-palvelun kuukauden ajaksi. Jos sinulla on kysyttävää lisääntymisterveydestä, synnytystavoista, synnytyksestä palautumisesta, kuukautisista, esivaihdevuosista tai mistä tahansa muusta naisterveyteen liittyvästä, synnytyslääkäri Aura Pyykönen auttaa vastaamaan niihin. Palvelu on saatavilla suomeksi tai englanniksi ja erityinen tutustumishinta on 35 € kuukaudelta.

Gynekologin ja synnytyslääkärin, Aura Pyykösen, etächatpalvelu uusille ja odottaville äideille

Odottavien äitien hoitosovellukset ja -alustat

Uuden elämän saattaminen maailmaan on eräs jännittävimmistä ja vastuuntäyteisistä kokemuksista. Odottavat äidit tuntevat olonsa rauhallisemmiksi ja itsevarmemmiksi, jos heillä on taskussaan asioista tietävä konsultti.

Tuleville äideille on tarjolla sovelluksia, jotka toimivat virtuaalisina tietokirjoina, tarjoten runsaasti hyödyllistä tietoa raskauden joka vaiheesta. Nämä ohjelmistot kykenevät opastamaan naisia tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä terveyttään koskien ja sisältävät esimerkiksi tietoa sikiön viikoittaisista kehitysvaiheista, ravitsemuksesta, liikunnasta ja yleisistä raskauden oireista.

Näissä työkaluissa on kattavia ja monipuolisia toimintoja, muun muassa:

 • Personoituja raskauden seurantasovelluksia, joilla voi seurata vauvan kasvua ja eri virstanpylväiden saavuttamista sekä saada kustomoituja tietoja laskettuun aikaan perustuen
 • Ravitsemus- ja liikuntaohjelmia, jotka tarjoavat räätälöityjä ruokalistoja, turvallisia liikuntaohjeita ja muistutuksia tärkeiden vitamiinien ja ravintoaineiden saamisesta, jotta tuleva äiti kykenisi ylläpitämään terveitä elintapoja
 • Ajanvarausmuistutuksia, jotka seuraavat tärkeitä terveydenhoidon käyntejä ja varmistavat, että äidit käyvät kaikissa tärkeissä tutkimuksissa
 • Tukifoorumeita ja -ryhmiä, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja toimivat alustana kokemusten jakamiselle, neuvojen pyytämiselle ja emotionaaliselle tuelle
 • Vauvan potkujen laskuri ja sikiön liikkeiden seurannan sovellukset, joiden avulla odottavat äidit voivat seurata vauvan aktiivisuutta mielenrauhaa varten ja epäsäännöllisyyksien aikaiseen havaitsemiseen
 • Synnytysvalmennusresurssit, jotka kertovat synnytyksen kulusta ja opastavat esimerkiksi hengitysharjoituksissa

Etäseurantalaitteet ja -ohjelmistot

Näiden työkalujen avulla terveydenhoidon ammattilaiset voivat havainnoida potentiaalisia ongelmia ajoissa, johtaen tehokkaampiin interventioihin. Tämä mahdollisuus on erityisen hyödyllinen korkean riskin raskauksissa. Se mahdollistaa jatkuvan seurannan ilman tarvetta käydä jatkuvasti sairaalassa paikan päällä.

 • Reaaliaikainen seuranta: Päälle puettavat sensorit ja älylaastarit voivat mitata esimerkiksi verenpainetta, sykettä ja happitasoja. Ne tuottavat tarkkoja tietoja terveydenhoidon ammattilaisten arvioitavaksi ja äidin hyvinvoinnin seurantaa varten.
 • Sikiön seuranta: Kehittyneet sikiömonitorit voivat jatkuvasti seurata vauvan sykettä ja liikkeitä vauvan hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • Glukoosin hallinta: Nämä laitteet auttavat raskausdiabetesta sairastavia äitejä tarkkailemaan ja hallinnoimaan verensokerin tasoja säilyttääkseen hyvän sokeritasapainon ja välttääkseen kriittisiä tiloja, jotka voivat johtaa komplikaatioihin.
 • Kotona käytettävät älyseurantapaketit: Tähän lukeutuu useita laitteita, joilla voi seurata terveysparametrejä joko älypuhelimella tai tabletilla. Ne integroituvat usein terveydenhoidon palveluntarjoajien ohjelmiin, jolloin tiedot siirtyvät saumattomasti heidän käyttöönsä.
 • Tietojen etäraportointi: Erikoistuneita sovelluksia käyttäen odottavat äidit voivat ladata seurantatietonsa sovellukseen helposti ja jakaa ne terveydenhoidon ammattilaisten kanssa kattavaa etäanalyysiä varten.
 • Hälytykset aikaista interventiota varten: Etäseurantalaitteilla voi luoda hälytyksiä ja ilmoituksia, jos lukemat ovat epätavallisia tai herättävät huolta mahdollisista ongelmista. Tämän ominaisuuden ansiosta terveydenhoidon ammattilaiset voivat ryhtyä interventioihin ajoissa.
Aman seuraa laitteitaan ja ohjelmistojaan hankkiakseen arvokasta tietoa riskialtista raskautta varten.

Sähköiset potilastiedot

Sähköisten potilastietojen käyttöönotto on sujuvoittanut potilastietojen ylläpitämistä ja säilyttämistä. Näin sähköiset potilastiedot ovat osallistuneet äitiysterveydenhoidon kehittämiseen:

 • Kattava terveyshistorian säilytys: Sähköinen tietokanta luo kattavan digitaalisen yleiskatsauksen odottavan äidin terveyteen. Terveydenhoidon ammattilaiset kykenevät näkemään sen kautta kaikki tärkeät tiedot esimerkiksi edellisiä raskauksia, sairauksia, allergioita ja lääkkeitä koskien.
 • Sujuva kommunikaatio eri terveydenhoidon ammattilaisten välillä: Synnytyslääkärit, kätilöt, hoitajat ja erikoisasiantuntijat pääsevät helposti käsiksi potilastietoihin ja voivat päivittää niitä varmistaen, että kaikki hoitoon osallistuvat ovat ajan tasalla. Tämä mahdollistaa paremmin koordinoidun hoidon koko raskauden ajan.
 • Integrointi teleterveyspalveluiden kanssa: Sähköiset potilastiedot integroituvat sujuvasti virtuaalisten terveydenhoitoalustojen kanssa. Tällä tavoin palvelua tuottava ammattilainen pääsee käsiksi äidin koko terveyshistoriaan etäkonsultaatioiden aikana, parantaen virtuaalisen hoidon laatua.
 • Reaaliaikaiset tietopäivitykset: Tietyissä tilanteissa ajoissa tehdyt päätökset ovat kriittisiä. Sähköisen potilastietokannan ansiosta synnytyslääkärit pääsevät käsiksi tuoreimpiin seurantatietoihin, joiden avulla päätökset voi tehdä nopeasti.
 • Ennusteet: Data-analytiikkaa hyödyntämällä sähköiset potilastietojärjestelmät voivat auttaa lääketieteen ammattilaisia tekemään ennusteita äitiysterveydenhoidon tarpeista. Järjestelmät kykenevät analysoimaan valtavia määriä tietoa ja tunnistamaan niiden perusteella kuvioita ja potentiaalisia riskitekijöitä. Nämä tiedot ovat tärkeitä proaktiivista interventiota ja personalisoituja hoitosuunnitelmia varten.
 • Parempi koordinaatio synnytyksen jälkeen: Sähköisten potilastietojen ansiosta odottavan äidin tiedot siirtyvät suoraan synnyttäneen äidin tiedoiksi synnytyksen jälkeen. Tämä mahdollistaa hoidon jatkuvuuden ja auttaa tehokkaassa seurannassa, jolloin tuoreen äidin fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin voi perehtyä.

Opastavat alustat

Ohjelmistot kykenevät toimimaan opastavina ja kouluttavina alustoina tarjoamalla äitiysterveyttä koskevia tietoja sisältävää sisältöä. Niiden avulla naisille voi kertoa tarvittavat tiedot, joiden perusteella he kykenevät tekemään omaa ja vauvansa terveyttä koskevia päätöksiä. Synnytysvalmennusta, ravitsemusneuvontaa ja hyvinvointiin keskittyviä ohjelmia tarjoavien sovellusten lisäksi opastavat alustat voivat myös tarjota:

 • Mielenterveyden tukea tarjoamalla resursseja stressin, ahdistuneisuuden ja mielialojen vaihtelun hillitsemiseksi raskausaikana sekä selviytymisstrategioita ja mindfulness-tekniikoita, jotka tukevat odottavien äitien emotionaalista hyvinvointia
 • Imetysresursseja sisältäen tietoa hyvästä imuotteesta, imetysrutiinin luomisesta ja ratkaisuista yleisiin haasteisiin
 • Online-webinaareja ja virtuaalitunteja, joissa voi käydä läpi monenlaisia aiheita kuten synnytysvalmennusta, synnytyksen jälkeistä aikaa tai vanhemmuustaitoja
 • Tukiryhmiä nettifoorumeiden ja ryhmien kautta, joissa voi jakaa kokemuksiaan, kysyä kysymyksiä ja saada emotionaalista tukea

Ajanvarausten hallinta

Ohjelmistoratkaisut yksinkertaistavat ajanvarausten hoitamista sekä terveydenhoidon toimijoille että odottaville äideille. Ne voidaan usein integroida sähköisten potilastietojen kanssa siten, että kukin ajanvaraus kattaa odottavan äidin henkilökohtaiset tarpeet.

Ajanvarausjärjestelmät lähettävät automaattisesti muistutuksia, jotka vähentävät aikojen unohtamisen riskiä ja varmistavat, että terveydenhoidon ammattilaiset voivat seurata raskautta tehokkaammin ja järjestää mahdollisten ongelmien hoidon ajoissa.

Monet järjestelmät sisältävät turvallisen viestintäkanavan terveydenhoidon ammattilaisten ja odottavien äitien välillä. Tämä ominaisuus mahdollistaa nopean tiedonjaon, epäselvien asioiden varmistamisen sekä huolenaiheiden lievittämisen, tukien avoimempaa ja yhteistyökeskeisempää suhdetta terveydenhoidon ammattilaisen ja potilaan välillä.

Synnytyksen jälkeiset tukisovellukset

Synnytyksen jälkeinen aika on mullistavaa aikaa naisen elämässä, usein täynnä niin onnea kuin haasteitakin. Synnytyksen jälkeiset sovellukset tarjoavat tukea, opastusta ja resursseja tuoreille äideille heidän astuessaan ensi kertaa uuteen roolinsa vanhempana.

 • Fyysisen palautumisen ohjeet: Sovellukset tarjoavat tuoreille äideille tietoa niin palautumiseen tähtäävistä hellävaraisista liikuntaohjeista kuin synnytyksen jälkeisten epämukavuuksien lievittämisestä, tukien äitien fyysistä hyvinvointia synnytyksen jälkeisinä viikkoina ja kuukausina.
 • Ravitsemussuunnitelmat: Tuoreet äidit voivat sovellusten avulla priorisoida omaa ravitsemustaan ja saada resepti-ideoita, ravitsemusohjausta ja muistutuksia nesteytyksestä. Ne auttavat luomaan terveitä ruokailutottumuksia ja lisäävät energiaa, jota äiti tarvitsee itsestään ja vastasyntyneestään huolehtimiseen.
 • Imetystuki: Erityiset seurantasovellukset auttavat seuraamaan vauvan ruokinta-aikoja ja tarjoavat neuvoja hyvää imuotetta varten sekä resursseja yleisimpien imetyshaasteiden ratkaisemiseksi.
 • Unen ja vauvanhoidon seurantasovellukset: Nämä sovellukset auttavat äitejä seuraamaan omaa ja vauvan unta. Lisäksi ne voivat antaa neuvoja pienten lasten terveen unirytmin luomiseksi.
 • Liikuntaohjelmat: Raskauden aikaiset ja synnytyksen jälkeiset fyysiset muutokset huomioivat sovellukset voivat auttaa asteittaisessa palaamisessa liikunnan pariin, keskittyen erityisesti keskivartalon ja lantionpohjan terveyteen.
 • Perhesuunnittelu: Monet sovellukset tarjoavat tietoa, resursseja ja oppaita koskien ehkäisyvälineitä, joiden avulla tuoreet äidit voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä omaa lisääntymisterveyttään koskien.

Yhteenveto

Teknologian ja äitiysterveyden kohtaaminen on saanut aikaan muutosta terveydenhoidon tarjoamisessa. Teknologian ansiosta terveydenhoitoa voi tarjota maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta ja teknologiaohjelmistot voivat voimaannuttaa tulevia äitejä tarjoamalla tietoa raskauden ja synnytyksen eri vaiheista. Kaiken kaikkiaan teknologian avulla voidaan vähentää äitiyskuolleisuutta, parantaa synnytysten lopputulemia ja luoda terveempiä yhteisöjä.