Divider/Brand Symbol

Lola&Lykken toimitusjohtaja Laura McGrath voitti “Initiative of the Year” palkinnon Nordic Women in Tech Awardseissa

Ilolla voimme nyt ilmoittaa, että Lola&Lykken toimitusjohtaja Laura McGrath sai kunnian voittaa ” Initiative of the Year” palkinnon Nordic Women in Tech Awards 2023 -gaalassa. Tämä tunnustus kertoo Lauran poikkeuksellisesta oma-aloitteisuudesta, johtajuudesta ja omistautuneisuudesta naisten aseman edistämiseksi teknologia-alalla.

Lola&Lykken toimitusjohtaja Laura pitelee palkintoa lavalla juontajan kanssa.

Tulevaisuutta muodostamassa: Nordic Women in Tech Awards

Nordic Women in Tech Awards pyrkii juhlistamaan yksilöitä ja organisaatioita, jotka ovat kohottaneet alan standardeja, toimivat hyvinä roolimalleina ja osoittavat poikkeuksellista oma-aloitteisuutta tuodakseen esiin naisten merkittävää panosta teknologia-alalla. ”Initiative of the Year” palkinto nimenomaan antaa tunnustusta erinomaiselle työlle sellaisten projektien parissa, joilla edistetään alalla olevien naisten tukemiseen sekä alalle kouluttautumiseen tähtääviä kampanjoita.

Reykjavikissa pidetty palkintogaala tarjosi tilaisuuden antaa tunnustusta ja kiitosta teknologia-alan naisten saavutuksille. Laura McGrath voitti “Initiative of the Year” kategorian palkinnon kiitoksena hänen työstään Lola&Lykken sekä laajemman teknologiayhteisön eteen.

Laura McGrath: muuntamassa äitiysterveydenhoitoa

Laura McGrath, Lola&Lykken toinen perustaja, on muuntamassa äitiysterveydenhoitoa innovatiivisten ratkaisuiden avulla. Hän uskoo, että maailma tarvitsee mullistavan muutoksen äitiysterveydenhoidon saralla: nyt on aika voimaannuttaa jokainen nainen modernin ja edistyksellisen tieteen, tiedon ja tuen voimin. ”Kuinka voimme olla näin lähellä erinomaisen keinoälyn saavuttamista, kun emme vieläkään ymmärrä tai hoida tavallisia naisterveyden ongelmia riittävällä kiireellä ja naisten ansaitsemalla kunnioituksella?”, Laura kysyi. Sillä parempi naisterveys tarkoittaa parempaa terveyttä kaikille. Lauran visio ja johtajuus ovat nostaneet Lola&Lykken suomalaisten start-up-yritysten menestystarinaksi, mutta yritys on saavuttanut kiitosta myös kansainvälisellä tasolla.

Lola&Lykken toimitusjohtaja Laura pitämässä inspiroivan puheen lavalla

Lola&Lykke voimaannuttaa äitejä globaalilla tasolla

Lauran ja Katin vuonna 2018 perustaman Lola&Lykken visiona on maailma, jossa äitiysterveydenhoito on turvallista ja saatavilla aivan jokaiselle; jossa äidit eivät pelkästään selviydy, vaan kukoistavat. Laura ja Lola&Lykke eivät pelkästään puhu koreasti, vaan myös käärivät hihansa tuon tavoitteen eteen. Sitoutuminen monimuotoisuuteen, inkluusioon ja sosiaaliseen vaikutukseen näkyy kaikessa heidän tekemässään työssä. Naisomisteisena yrityksenä he keskittyvät naisten hyvinvointiin ja sitoutuvat siihen paljon laajemmin kuin pelkästään sosiaalisen vastuunsa kantavana yrityksenä. Lola&Lykke tekee yhteistyötä asiantuntijoiden, organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa luodakseen kestävän perustan äitiysterveydenhoidolle, ja yrityksen aloitteet edistävät kestävää kehitystä, inkluusiota sekä globaalia sosiaalista vastuuta.

Lola&Lykken holistinen suuntautuminen äitiysterveydenhoitoon on tuonut mukanaan lukuisia palkintoja, mukaan lukien ”vuoden parhaan rintapumpun” palkinnon seitsemän kertaa peräkkäin sekä ”vuoden vanhemmuusbrändin” tittelin Isossa-Britanniassa. Lola&Lykken tiimi pyrkii luomaan vahvan yhteisön auttamilleen naisille sekä femtech-alalla työskenteleville naisille. Tukemalla naisia heidän äidiksi tulon polullaan Lola&Lykke tukee samalla myös naisten paluuta työelämään ja kannustaa heitä seuraamaan haaveitaan. Säilyttäen keskustelutyylinsä aina avoimena, rehellisenä ja aitona.

Positiivista muutosta femtechissä

Nordic Women in Tech Awardsin myöntämä “Initiative of the Year” tunnustus Laura McGrathille juhlistaa hänen yksilöllisten saavutustensa lisäksi sitä kriittistä roolia, joka Lola&Lykkellä on monimuotoisuuden ja inkluusion edistämisessä teknologia-alalla. Lola&Lykke jatkaa naisten voimaannuttamista ja tämä palkinto toimii testamenttina sille, kuinka naisomisteiset yritykset ovat saaneet aikaan positiivista muutosta.

Tutustu palkittuihin tuotteisiimme äitiyden joka vaiheeseen.

Kirjoittanut Lola&Lykke Team