Divider/Brand Symbol

Tunne Oikeutesi: Raskaus, Äitiysterveydenhuolto ja Naisten Oikeudet

Useimmiten raskaana olevilla naisilla on tarkka visio siitä, kuinka he toivovat raskautensa ja synnytyksensä sujuvan. Joskus kuitenkin lääkärin vastaanotolle tai sairaalaan mennessä voi tuntua siltä, että sinuun kohdistuu toimia ja päätöksiä, jotka eivät välttämättä huomioi ensi sijassa sinun toiveitasi.

Potilaana – ja ihmisenä – sinulla on oikeus tehdä omat päätöksesi vauvaasi ja kehoasi koskien. Raskauden aikana on erityisen tärkeää, että pidät huolta itsestäsi ja tarpeistasi, joten sinun tulee tehdä itsellesi sopivimpia valintoja. Kunnioittaaksemme kansainvälistä naistenpäivää ja siihen liittyviä naisten oikeuksia, kerromme tässä kaikista raskauteen ja äitiysterveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista, joista jokaisen raskaana olevan naisen ja tuoreen äidin tulisi tietää.

Miksi on tärkeää, että tunnet oikeutesi?

Kun ajattelemme ihmisoikeuksia, ajattelemme tavanomaisesti erilaisia vähemmistöryhmiä rotuun, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansallisuuteen tai uskontoon perustuen. Tämä johtuu siitä, että ikävä kyllä perusihmisoikeuksia evätään juuri vähemmistöryhmiltä. Eräs ryhmä, jonka oikeuksista ei kuitenkaan puhuta riittävästi, on raskaana olevat naiset. Todellisuus kuitenkin on, että odottavat äidit ovat haavoittuvaisessa asemassa ja heidän arvonsa, autonomiansa ja tasa-arvoisuutensa ovat olennaisia seikkoja, kun puhutaan heidän kohtelustaan raskauden ja synnytyksen aikana.

Traagista onkin, että odottavat äidit kohtaavat alistusta ja ihmisyyden epäämistä, sillä heihin kohdistuu riittämätöntä äitiysterveydenhuoltoa, yksityisyyden loukkaamista, arvostuksen ja kunnioittamisen puutetta, riittämätöntä kivunlievitystä sekä ilman lupaa tehtyjä, tarpeettomia tai selittämättömiä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Kaikki näistä ovat ihmisoikeusrikkomuksia.

Tässä yhteydessä on myös tärkeää huomioida intersektionaalisuus, sillä marginalisoitujen ja heikossa asemassa olevien ryhmien kuten ei-valkoisten odottavien äitien oikeuksia rikotaan muita useammin. Esimerkiksi koronaviruspandemian aikana Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvia odottavia äitejä on perusteettomasti valikoitu covid-19-testeihin ja heitä on pakolla erotettu vastasyntyneistään tulosten odottamisen ajaksi, eikä kenenkään tuoreen äidin kuuluisi tulla kohdelluksi näin.

Lue lisää: Raskaana pandemian aikana: aitoja äitejä, aitoja tarinoita

Omien oikeuksien puolustamisessa on erityisen tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä oikeudet ovat ja mitä voi tehdä, jos niitä rikotaan tai yritetään rikkoa. Tuntemalla oikeutesi voit välttää ehkäistävissä olevia komplikaatioita ja synnytystraumoja ja siten pitää huolta sinun ja vauvasi terveydestä, mutta voit lisäksi varmistaa kokevasi juuri sellaisen raskauden ja synnytyksen kuin haluat, johon sinulla onkin täysi oikeus.

Kuusi naista seisovat ringissä ja pitävät toisiaan kädestä kiinni

Äitien ja odottavien äitien yleiset oikeudet

Minkälaisia oikeuksia sinulla äitinä tai odottavana äitinä sitten on?

Oikeus valita äitiysterveydenhuolto

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2. artiklan mukaan valtion tulee tarjota pääsy hengen pelastaviin terveyspalveluihin, mukaan lukien äitiysterveydenhuoltoon. Jokaisella naisella on siis oikeus äitiysterveydenhuoltoon, mutta myös oikeus valita, kuka palvelua hänelle tarjoaa. Kansainvälisen synnytyskoulutusyhdistyksen (International Childbirth Education Association, ICEA) johtajan Bonita Katzin mukaan ”jokaisella on oikeus valita terveydenhuollon palveluntarjoajansa ja vaihtaa sitä milloin tahansa.”

Oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon

Sinulla on oikeus valita terveydenhuollostasi vastaava yksikkö, mutta sinulla on myös oikeus saada parasta mahdollista tieteeseen perustuvaa hoitoa. Kuten Health Policy Projectin lista odottavien äitien universaaleista oikeuksista toteaa, ”jokaisella naisella on oikeus terveydenhoitoon ja parhaimpaan mahdolliseen terveyteen.”

Oikeus tehdä omat päätöksesi

Jos olet koskaan miettinyt, saatko tehdä päätöstä kotona synnyttämisestä tai imettämisestä välittömästi synnytyksen jälkeen, vastaus on ehdottomasti kyllä. Sinulla on oikeus tehdä omat päätöksesi koskien raskautta ja synnytystä. Ihmisoikeussopimuksen 8. artikla takaa oikeuden yksityiseen elämään, fyysiseen autonomiaan ja kunnioitukseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa tehdä sinulle lääketieteellisiä toimenpiteitä ilman hyväksyntääsi ja sinulla on oikeus saada riittävästi objektiivista ja puolueetonta tietoa tehdäksesi tietoisen päätöksen. Jos haluat, voit myös kieltäytyä kaikesta terveydenhuollosta. Ihmisoikeustuomioistuin on julistanut, että naisilla on oikeus tehdä omat päätöksensä synnytystään koskien. Valitsitpa siis kotisynnytyksen, vesisynnytyksen tai sairaalassa synnyttämisen, on oikeutesi tehdä oma valintasi.

Kysy Lola&Lykken asiantuntijoilta synnytysvaihtoehdoista täysin ilmaiseksi.

Oikeus tukikumppaniin raskauden ja synnytyksen aikana

Kenenkään ei tulisi joutua olemaan yksin synnytyksen aikana ja yksi oikeuksistasi onkin pitää kumppanisi lähettyvilläsi synnytyksen aikana – myös koronaviruspandemian aikana. Yksin oleminen nimittäin aiheuttaa äidille enemmän stressiä ja voi siten vaikuttaa negatiivisesti niin synnytykseen kuin synnytyksen jälkeiseen aikaan. Ketään ei tule pakottaa sietämään kyseistä stressiä tahtonsa vastaisesti.

Nainen synnyttää sairaalassa

Oikeus tasa-arvoiseen hoitoon

Kuten aiemmin mainitsimmekin, ihmisoikeuksien toteutuminen on usein monimutkaista ja tietyt marginalisoidut ryhmät kokevat oikeuksiensa kyseenalaistamista ja rikkomista muita useammin. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen hoitoon. Ihmisoikeussopimuksessa lukeekin, että “jokaisella naisella on oikeus tasa-arvoon, vapauteen syrjinnästä, sekä oikeudenmukaiseen hoitoon” raskauden ja synnytyksen aikana. Missään tapauksessa naisia ei saa kohdella eri tavoin tai syrjiä rotuun, kansallisuuteen, maahanmuuttostatukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, ikään, vammaisuuteen, rikostaustaan tai geneettisiin seikkoihin perustuen.

Työpaikan oikeudet

Raskaana olevilla naisilla on oikeuksia terveydenhuollon lisäksi myös työpaikalla niin raskauden aikana kuin synnytyksen jälkeenkin. Raskaana olevia naisia ei saa syrjiä töissä, vaan työnantajan tulee suojella heidän terveyttään. Tämän vuoksi Euroopan Unionin alueella raskaana olevia naisia ei voida erottaa töistään heidän raskauteensa nojaten, heitä ei voi pakottaa yötöihin, heillä on oikeus ottaa vapaata töistä terveydenhoitokäyntejään varten, heillä on oikeus vähintään 14 viikon yhtäjaksoiseen äitiysvapaaseen ennen synnytystä ja/tai sen jälkeen, sekä heillä on oikeus palata samaan työhönsä äitiysvapaan päätyttyä.

EU:n lait lisäksi kieltävät imettäviin äiteihin kohdistuvan syrjinnän ja työnantajan vastuulla on varmistaa heidän hyvinvointinsa. Imettävää äitiä mahdollisesti haittaavat työolosuhteet tulee muokata hänelle sopiviksi ja työnantajan vastuulla on tarjota imettävälle äidille riittävästi taukoja ja niiden pitämiseen sopivat tilat.

Lue lisää: Opas töihin palaaville imettäville äideille

Kuinka covid-19 voi muuttaa säädöksiä

Monet seikat terveydenhuollossa (ja sen ulkopuolella) ovat muuttuneet koronaviruspandemian vuoksi ja on sen vuoksi tärkeää tietää, miten se vaikuttaa synnytysoikeuksiisi tai vaikuttaako se ollenkaan. Ensinnäkin voimme Maailman terveysjärjestö WHO:n sanoin todeta, että ”kaikilla naisilla on oikeus positiiviseen synnytyskokemukseen, olipa heillä todettu covid-19-infektio tai ei.”

Vaikka sairaaloihin päästetään koronaviruksen vuoksi vähemmän vierailijoita, useimmat sairaalat sallivat yhden tukihenkilön äidille synnytyksen ajaksi, ja jotkut sallivat lisäksi doulan. Paikalla olevalla tukihenkilöllä ei kuitenkaan saa olla koronaviruksen oireita tai positiivista testitulosta 10 vuorokauden ajalta ennen synnytystä. Hän (tai kuka tahansa muu) saa kuitenkin olla osana äidin synnytystä videon välityksellä. Äideillä on oikeus ihokosketukseen vauvansa kanssa synnytyksen jälkeen ja he saavat imettää mahdollisesta koronavirusinfektiosta huolimatta, sillä tutkimusten mukaan sairaus ei voi siirtyä vauvaan äidinmaidon välityksellä.

Kuinka voit puolustaa itseäsi ja oikeuksiasi

Tässä kohtaa blogiamme toivomme, että tunnet nyt useat kiistattomat oikeutesi raskaana olevana naisena, mukaan lukien oikeutesi kunnioittavaan äitiysterveydenhuoltoon sekä omiin päätöksiisi omaa kehoasi koskien. Ideaalissa maailmassa näitä ei tarvitsisi edes todeta ääneen, sillä ihmisten oikeuksia tulisi ymmärtää ja kunnioittaa. Todellisuudessa naisten äitiysterveydenhuollon oikeuksia kuitenkin rikotaan. Mitä siis voit tehdä varmistaaksesi, että voit nauttia sinulle kuuluvasta arvostuksesta, autonomiasta ja ihmisyydestä? Tässä on muutamia asioita, joita voit tehdä.

Tunne oikeutesi

Kuten yllä mainitsimmekin, ensimmäinen askel oikeuksiesi turvaamiseen on tuntea oikeutesi. Tässä tapauksessa tieto on valtaa, sillä et voi suojata oikeuksiasi, jos et tiedä mitä ne ovat. Mitä enemmän opit naisten oikeuksista, äitiysterveydenhuollosta ja raskaudesta, sitä tietoisempi oikeuksistasi olet ja siten kykenevämpi puolustamaan itseäsi.

Saadaksesi mahdollisimman paljon hyvää tietoa, kehotamme sinua ottamaan osaa synnytyskursseille ja liittymään äitiysryhmiin, jakamaan kokemuksiasi muiden äitien kanssa ja oppimaan heidän kokemuksistaan, sekä tehdä omaa tutkimustasi koskien raskautta, synnytystä, imetystä, ihokosketusta ja niin edelleen. Verkossa tapahtuvat äitiyskurssit ovat mahtava tapa oppia lisää ja valmistautua raskauteen, synnytykseen ja ensimmäisiin viikkoihin vauvan kanssa. Raskauden aikaiset ahdistusoireet usein linkittyvät tiedon puutteeseen, joten niitä voi helpottaa ottamalla asioista selvää ja siten tietämällä mitä odottaa.

Lue lisää: Raskaus ja covid-19: stressin ja ahdistuneisuuden käsittely

Suunnittele synnytyksesi

Voit myös huomattavasti ylläpitää ja suojata oikeuksiasi raskauden aikana luomalla suunnitelman siitä, kuinka haluat raskautesi ja synnytyksesi sujuvan. Tutkimalla erilaisia vaihtoehtoja ja luomalla oman synnytyssuunnitelmasi voit selkeyttää itsellesi ja läheisillesi, mitä toiveita sinulla on, kuinka haluat sinua kohdeltavan ja minkälaista hoitoa haluat tarjottavan. Kun olet luonut synnytyssuunnitelman, voit ottaa yhteyttä sairaaloihin ja douliin voidaksesi varmistaa, että toiveesi ovat toteutettavissa. Tee vaatimuksia tarpeen vaatiessa. Jos terveydenhuollon yksikkösi ei kykene tarjoamaan sinulle toivomaasi, sinulla on vielä aikaa vaihtaa toiseen.

Puhu tarpeistasi

Osa synnytyssuunnitelman tärkeydestä on se, että sen avulla voit kommunikoida tarpeistasi muille paremmin. Vaikka pitäisi olla sanomattakin selvää, että sinua tulisi kohdella arvostavasti ja kunnioittavasti, ja ettei sinua tulisi pakottaa mihinkään toimenpiteeseen eikä sinua tulisi erottaa vauvastasi synnytyksen jälkeen, voi sellaisia tilanteita kuitenkin syntyä, joissa oikeuksiasi kyseenalaistetaan tai toiveitasi ei toteuteta. Tämän välttämiseksi on erityisen suositeltavaa kertoa tarpeistasi sairaalalle, kumppanillesi ja perheellesi etukäteen. Jos et ole tyytyväinen kokemaasi, kerro tuntemuksistasi selkeästi ja muista, että hoitokeinon muuttamisen pyytäminen ei ole ainoastaan sallittua vaan se on myös oikeutesi.

Käytä järkeäsi B.R.A.I.N.-mallilla

Jos sinua ahdistaa ajatus, että teet ”väärän” päätöksen synnytyksen aikana, voit käyttää hyödyksesi erästä työkalua informoitujen päätösten teossa. Se toimii kaikissa tilanteissa niin hedelmöityksen, raskauden, synnytyksen, synnytyksen jälkeisen ajan kuin vanhemmuuden aikana. Se tunnetaan lyhenteellä B.R.A.I.N. ja se koostuu sanoista benefits eli edut, risks eli riskit, alternatives eli vaihtoehdot, intuition eli intuitio sekä nothing eli ei mikään. Nämä kaikki ovat seikkoja, joita sinun tulee harkita tehdessäsi päätöksiä.

Kysy itseltäsi: Mitkä ovat tämän päätöksen edut? Mitkä ovat vastakohtana taas päätökseen liittyvät riskit? Onko päätökselle vaihtoehtoja ja jos on, mitä ne ovat? Vaikka haluaisitkin tehdä tieteeseen perustuvia päätöksiä, on myös tärkeää kuunnella, mitä intuitiosi sanoo? Ja mitä tapahtuu, jos et tee mitään ja vain odotat? Kysymällä nämä kysymykset itseltäsi voit kartoittaa omia raskauteesi liittyviä toiveitasi ja käyttää oikeuksiasi tehdä omat päätöksesi.

Tutustu tarkemmin: Kätilö selittää B.R.A.I.N.-mallin ja positiivisten raskauspäätösten teon

Sinun kehosi, sinun vauvasi, sinun päätöksesi

Tämän artikkelin punainen lanka ja opetus on, että niin naistenpäivänä kuin minä tahansa muunakin päivänä on sinun oikeutesi raskaana olevana naisena, äitinä, naisena ja ihmisenä tehdä omat päätöksesi koskien kehoasi ja vauvaasi. Kukaan ei voi tätä oikeutta sinulta riistää. Ei ole olemassa ketään muuta ihmistä, joka on pätevämpi tekemään sinun kehoasi ja elämääsi koskevia päätöksiä kuin sinä itse. Kukaan ei saa vahingoittaa sinua, syrjiä sinua, kohdella sinua epäoikeudenmukaisesti, hoitaa sinua ilman suostumustasi, tai estää sinua saamasta arvoistasi ja toiveidesi mukaista terveydenhoitoa. Sisäistämällä tämän voit voimaantua ja toimia omien oikeuksiesi puolustajana, jotta voit saada parhaan mahdollisen äitiyskokemuksen. Se onkin nimittäin oikeutesi.

Kirjoittanut Lola&Lykke Team