Divider/Brand Symbol

Euroopan Unioni on mukana rahoittamassa Lola&Lykken kansainvälistymistä tukevaa kehityshanketta

Lola&Lykkellä on käynnissä vuosina 2022-24 Euroopan Unionin tukema kansainvälistymishanke. Kehityshankkeen päätavoitteena on tutkia kokonaan uusia markkinoita USA:sta ja Japanista aloittaen ja samalla valmistella etenemistä Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Markkinatutkimuksen ohella tärkeä tavoite on kehittää yhtiön logistiikkaa sekä tilaus- ja toimitusprosesseja, jotta voidaan skaalata liiketoimintaa, avata markkinoita EU:n ulkopuolella ja parantaa yhtiön kannattavuutta. Logistiikan kehittäminen ja suora toimitusketju pienentää myös tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Markkinatutkimuksen ja tiedonhankinnan ohella tavoitteena on tuotelogistiikan suunnittelu ja jälleenmyyjätoimituksien kehittäminen. Hanke auttaa yritystä tuoteliiketoiminnan skaalaamisessa sekä hahmottelemaan oikeaa etenemispolkua uusille markkinoille. Hankkeen myötä yhtiöllä on paremmat edellytykset kasvaa kansainvälisesti sekä lanseerata digitaalinen yhteisö äideille osaksi kokonaisvaltaista äitiyden hyvinvoinnin palvelukonseptia.

Lola&Lykke – tavoitteena rakentaa maailman luotetuin äitiysbrändi

Lola&Lykken tavoitteena on olla kansainvälisesti toimiva, innovatiivinen äitiyden hyvinvoinnin tuotteiden ja palveluiden tarjoaja, johon äiti voi vahvasti tukeutua koko äitiystaipaleensa ajan. Äitiyden hyvinvoinnin palvelukonseptissa tarkoituksena on koota kaikki äideille tarpeellinen tieto, koulutus sekä tuotteet Lola&Lykken brändin alle. Lola&Lykke tähtää siis tuotemyynnin rinnalla kansainväliseksi äitiyden hyvinvoinnin palvelukonseptiksi.

Kansainväliseksi tähtäävä äitiyden hyvinvoinnin konsepti tähtää laajasti äitien hyvinvoinnin lisäämiseen vähentäen raskauden ja imetyksen äideille tuottamaa stressiä ja epävarmuutta. Konsepti tekee yhtiön ohella Suomea tunnetuksi maailmalla. Vaikka yleisen elintason nousun ja terveystiedon lisääntymisen myötä vauvojen hyvinvointi on kohentunut, äitien henkinen hyvinvointi ei ole kehittynyt samassa suhteessa. Väsymys, ahdistuneisuus ja uupumus ovat saavuttaneet suoranaisen epidemian tason länsimaissa. Koronatilanne on muokannut äitiyspalveluiden markkinaa. Esimerkiksi perinteisiä äitiyspalveluita siirrettiin etäyhteyksien varaan ja synnytysvalmennuksia peruttiin, mikä entisestään lisäsi odottavien äitien pelkoa ja ahdistusta. Maailmanlaajuisesti koronaepidemia kiihdytti digitalisaatiota ja on luonut valtavan markkinapotentiaalin uusille palveluille.

EU:n horisontaaliset periaatteet: keskiössä työllisyyden tukeminen, yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys

Kehityshanke tukee vahvasti Euroopan Unionin horisontaalisia periaatteita, painottuen tasa-arvoon, työllisyyden tukemiseen, kestävään kehitykseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään laajaa yritysverkostoa, millä on työllistävä vaikutus. Lola&Lykke on pystynyt työllistämään hankkeen aikana neljä uutta työntekijää. Yhtiö keskittyy äitien hyvinvoinnin edistämisen kautta laajemmin koko perheen hyvinvoinnin vaalimiseen. Yritys luo positiivista diversiteettiä mm. kansainvälisen sijoittajajoukon avulla sekä proaktiivisesti rekrytoinneissaan palkkaa tehtävään aina sopivimman henkilön antamatta esimerkiksi sukupuolen tai kansalaisuuden vaikuttaa lopulliseen päätöksentekoon.

Lola&Lykke on kahden suomalaisäidin perustama naisjohtoinen yritys, jonka perusperiaatteena on huolehtia äitien hyvinvoinnista. Hyödyntämällä kliinistä tutkimusta, terveydenhoidon asiantuntijoiden tietotaitoa sekä digitaalista teknologiaa yritys pyrkii edesauttamaan naisten terveyttä ympäri maailmaa. Kestävä kehitys ja toiminta ovat yrityksen strategiassa avainasemassa, ja Lola&Lykke on sitoutunut jättämään positiivisen jäljen yhteiskuntaan ja planeettaan, toimien aina eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristölle vastuullisella tavalla. Kestävyys on Lola&Lykkelle avainasemassa kaikessa toiminnassa ja yritys uskoo sen olevan vaatimus pitkäkestoiselle menestykselle.

Edistääkseen vastuullisuuden ja kestävyyden mittaristoa sekä läpinäkyvyyttä, Lola&Lykke on Euroopan Unionin kehityshankkeen aikana sertifioitu ´Butterfly Mark´ vastuullisuusmerkillä. Butterfly Mark -sertifikaatti on puolueeton, globaalisti tunnustettu merkki, joka myönnetään vain vahvistetusti korkeimmat ESG+-kriteerit täyttäville luksusmerkeille, -kaupoille ja -jälleenmyyjille. Butterfly Markin ESG-ohjelma istuu täydellisesti Lola&Lykken yritysstrategiaan ja toimii yritykselle suunnannäyttäjänä kaikilla organisaation osa-alueilla.

Kirjoittanut Lola&Lykke Team