Divider/Brand Symbol

Synnytyksen Jälkeinen Masennus On Yleistymässä Pandemiasta Johtuvan Eristäytymisen Seurauksena

Tuleva äiti on odotusaikana täynnä toivoa ja pelkoja. Hän toivoo, että lapsi on terve ja onnellinen, että hän osaa toimia oikein äitinä ja että kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin. Valitettavasti toiveiden ohella mielessä on myös erilaisia pelkoja ja huolia siitä, että jokin menee pieleen, ja vielä pahempaa, ettei äiti voi tehdä asialle mitään.

Vielä jokin aika sitten mahdollisuus lapsen synnyttämisestä pandemian runtelemaan maailmaan kotikaranteenissa ei ollut asia, jota odottava äiti joutui murehtimaan. Viime kuukausina siitä on kuitenkin tullut arkipäivää, jonka moni uusi äiti joutuu kohtaamaan. Lapsen syntymä merkitsee suurta elämänmuutosta, johon liittyy usein myös ahdistusta. Tämä ahdistus korostuu entisestään pandemian seurauksena, jolloin arkiset asiat, kuten kauppareissu vaippoja hakemaan voikin olla hyvin ahdistava kokemus.

Nainen on erittäin haavoittuvassa asemassa raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Tähän vaikuttavat raskauden ja synnytyksen aiheuttamat hormonimuutokset sekä univaje vauvan synnyttyä. Pelko lapsen terveydestä ja virusta ehkäisevät toimenpiteet, kuten sosiaalinen eristäytyminen lisäävät stressiä entisestään.

Vauva-arjen monet haasteet voivat korostua koronaviruksen ja pakollisen eristäytymisen seurauksena, mikä lisää pelkoa ja epävarmuutta muutenkin helposti haastavalta tuntuvaan kokemukseen. Lisäksi pandemian aikana synnyttävien ongelmana ovat tuen ja resurssien puute, mistä muodostuu merkittävä psyykkinen riskitekijä. Tilanteesta tekee entistä haastavamman se, että synnytyksen jälkeinen masennus on muutenkin hyvin yleinen sairaus.

On erittäin suuri riski, että synnytyksen jälkeinen masennus tulee yleistymään karanteenien seurauksena. Tämä artikkeli tarjoaa tietoa ja apua uusille äideille, jotka joutuvat kohtaamaan tämän erikoisen ja odottamattoman haasteen elämässään.

Mikä on synnytyksen jälkeinen masennus?

Ennen pandemiaa jopa  14 % naisista kärsi raskauteen liittyvästä ahdistuksesta. Tällä viitataan pelkoon omasta ja lapsen terveydestä raskauden ja synnytyksen aikana. Tämän lisäksi jopa  20 % naisista sairastuu synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Synnytyksen jälkeinen masennus on vakava tila, joka tulee erottaa ns. “baby bluesista”, mikä on suhteellisen yleinen ja vähemmän vakava tila, joka kestää tyypillisesti pari viikkoa. Synnytyksen jälkeinen masennustila alkaa yleensä kuukauden sisällä synnytyksestä, ja siihen liittyy fyysisiä, emotionaalisia ja käytöksellisiä muutoksia.

Väsynyt äiti istuu sängyllä vastasyntyneen vauvansa kanssa ja kärsii synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

Synnytyksen jälkeisen masennuksen taustalla voi olla monia syitä, kuten kemiallisia, sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä. Kemiallisella tasolla uusien äitien estrogeeni- ja progesteronipitoisuudet nousevat voimakkaasti, ja ne laskevat kymmenen pykälän verran kolme päivää synnytyksen jälkeen. Lisäksi naiset käyvät läpi useita sosiaalisia ja psykologia muutoksia synnytyksen jälkeen, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi masennuksen syntymiseen. Näitä ovat mm. identiteetin muutokset ja ongelmat kehonkuvan kanssa.

Tiettyihin riskiryhmiin kuuluvilla naisilla on suurempi riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Näitä ovat muun muassa:

 • Naiset, jotka ovat kärsineet aiemmin masennuksesta tai joiden suvussa esiintyy masennusta
 • Hiljattain stressaavan tapahtuman kokeneet naiset (esim. sairaus, työpaikan menetys tai kuolema perheessä)
 • Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat naiset
 • Naiset, jotka synnyttävät vammaisen lapsen tai useita lapsia (kaksoset, kolmoset)
 • Äidit joilla on heikko tukiverkosto tai ongelmia kumppanin tai perheen kanssa
 • Naiset, joilla on vaikeuksia imetyksen kanssa
 • Talousongelmista kärsivät naiset

Oireet

Synnytyksen jälkeisen masennuksen oireet on helppo laittaa aluksi tavallisen alakuloisuuden piikkiin, mutta usein ongelmaan tunnistaa siinä vaiheessa, kun oireet voimistuvat, kestävät pidempään tai häiritsevät naisen kykyä huolehtia itsestään tai lapsestaan. Synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita ovat muun muassa:

 • Mielialan vaihtelu ja masentunut mieliala
 • Itkukohtaukset
 • Energian puute
 • Ruokahalun menetys tai voimakas kasvaminen
 • Liian vähän tai paljon nukkuminen
 • Vaikeus muodostaa sidettä vauvaan tai samaistua ystäviin ja perheeseen
 • Levottomuus
 • Toivottomuuden tunne
 • Häpeän, syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet
 • Ahdistus ja paniikkikohtaukset
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Ajatukset vauvan vahingoittamisesta

Näistä oireista kärsivän naisen tulisi ottaa yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, mikäli oireet eivät mene pois tai ne pahentuvat, itsestä ja vauvasta on hankala pitää huolta tai mielessä liikkuu ajatuksia itsensä tai vauvan vahingoittamisesta.

Hoito

Synnytyksen jälkeistä masennusta voidaan hoitaa masennuksen tai ahdistuksen hoitoon käytettävillä lääkkeillä, psykoterapialla, ohjeistuksella tai tukiryhmissä. Useimmiten synnytyksen jälkeinen masennus menee ohi muutamien kuukausien jälkeen, mutta se voi jatkua jopa yli vuoden ajan.

Koronaviruspandemian vaikutukset uusien äitien mielenterveyteen

Masentuneisuus ja ahdistus ovat lisääntyneet Euroopassa koronaviruksesta johtuvan eristäytymisen vuoksi. Koska uudet äidit ovat muutenkin vaarassa sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen, tämän hetkisen tilanteen vuoksi riski sairastumiselle voi olla entistä suurempi.

Odottavat äidit ovat kertoneet pelkäävänsä useita ahdistavia tilanteita, kuten synnyttämistä ilman mukana olevaa tukihenkilöä, viruksen kantamista oireettomana sekä mahdollista vauvasta erottamista. Lisäksi synnytyksen jälkeinen toipuminen huolettaa monia, kun ystävät ja perhe eivät voi olla apuna. Moni suree myös menetettyä aikaa: vauvan syntymää oli tarkoitus juhlia rakkaimpien kanssa.

Raskaana olevat naiset ja uudet äidit joutuvat myös ikävään tilanteeseen, jossa on tehtävä päätöksiä ilman virallisia lääketieteellisiä ohjenuoria. Mitä teen, jos kotonani on muita lapsia ja ainut apu on saatavilla isovanhemmilta, jotka kuuluvat riskiryhmään? Mihin varotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jos kumppani työskentelee terveydenhuollossa? Saako lapset viedä hoitoon? Ilman selkeitä vastauksia päätöksenteon raskaus lankeaa äitien harteille.

Nämä huolenaiheet eivät ole pelkkää teoreettista spekulaatiota. Calgaryn yliopistossa on tutkittu raskautta pandemian aikana, ja varhaiset tulokset viittaisivat siihen, että raskaana olevat naiset ovat kokeneet tavallista enemmän masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Jää nähtäväksi, kuinka paljon koronavirus vaikuttaa äiteihin synnytyksen jälkeen, mutta todennäköisyys synnytyksen jälkeisen masennuksen yleistymiselle vaikuttaisi suurelta.

Jos nainen ei saa riittävästi tukea muilta vauvan syntymän jälkeen, hän sairastuu todennäköisemmin synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Suhteet, joissa nainen saa tukea voivat puolestaan ehkäistä synnytyksen jälkeistä masennusta. Toistaiseksi ei ole vielä riittävästi konkreettista tietoa siitä, ketkä sairastuvat synnytyksen jälkeiseen masennukseen todennäköisemmin koronaviruksen tuomien muutosten seurauksena. Voimme kuitenkin arvioida aiempien tietojen perusteella, että sosiaalinen eristäytyminen vaikuttaa todennäköisesti voimakkaimmin naisiin, jotka ovat kärsineet aiemmin masennuksesta ja ahdistuksesta.

Kuinka selviytyä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

Lapsen syntymän jälkeen nainen voi kokea laajan tunteiden kirjon: baby blues ja uuden äidin stressi ovat täysin normaaleja asioita. Saatat tuntea ilon, surun ja pelon tunteita. Jos surullisuudet tunteet ovat kuitenkin voimakkaita ja vaikuttavat negatiivisesti arkipäiväiseen elämään, saatat kärsiä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Jos mielialan vaihtelut, itkukohtaukset ja epäilyksen ja eristäytyneisyyden tunteet ovat niin vahvoja, ettet jaksa huolehtia itsestäsi ja vauvastasi, on syytä hakea apua.

Monet ihmiset ympäri maailmaa kärsivät mielenterveysongelmista, kun pyrimme vielä totuttelemaan koronaviruspandemiaan. Monet jo valmiiksi riskiryhmään kuuluvat – kuten aiemmista mielenterveysongelmista kärsineet – vaipuvat helpommin ahdistukseen ja masennukseen. Päivittäiset rutiinit muuttuivat kuin yhdessä yössä. Tilanteen epävarmuus ja kotikaranteenit ovat tuoneet mukanaan täysin uusia haasteita. Ihmiset ovat luonnostaan sosiaalisia olentoja, ja mielenterveytemme kärsii ilman säännöllisiä sosiaalisia kontakteja.

Raskaana olevilla naisilla ja uusilla äideillä on vielä hankalampaa. Muutos äitiyteen on herkkää aikaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että uusien haasteiden vuoksi naisilla on  suurempi riski kokea ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta raskauden aikana, kuin missään muussa vaiheessa elämää. Kun tähän lisätään vielä maailmanlaajuinen pandemia, uusia äitiä uhkaavat riskit on hyvin helppo ymmärtää.

Näistä haasteista huolimatta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivät naiset voivat parantaa psyykkistä hyvinvointiaan ja kukoistaa myös koronaviruksen edessä.

Avun hakeminen

Ensimmäinen ja kaikkein tärkein askel on hakea ammattiapua. Voit soittaa esimerkiksi lääkärillesi ja kysyä, miten synnytyksen jälkeiseen masennukseen saa apua pandemian aikana. Jos fyysinen vastaanotto ei ole mahdollinen, lääkärin kanssa voi keskustella videopuhelun välityksellä. Jos tarvitset lääkitystä, lääkkeet voidaan määrätä sähköisellä reseptillä. Monet ryhmäterapiat kokoontuvat myös koronan aikana, joskin se saattaa hoitua ensisijaisesti netissä.

Ammattiavun lisäksi uudet äidit voivat helpottaa itse synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita. Jos tunnet olosi yksinäiseksi, juttele ystäville ja sukulaisille puhelimessa tai Zoomissa. He eivät ehkä voi tulla katsomaan vauvan perään, mutta apu voi olla esimerkiksi ruokakaupassa käyminen tai kotitekoisen ruaon laittaminen äidin puolesta sekä yksinkertaisesti huolien kuunteleminen. Vauvan esitteleminen vanhemmille Skypen välityksellä ei ehkä tunnu ihanteellisimmilta vaihtoehdolta, mutta se on kuitenkin yksi ratkaisu. Jotkut esittelevät vauvansa jopa ikkunan läpi.

Itsehoito

Vaikka joudut pysymään ajan tasalla koronavirusta koskevista uutisista, on hyvä pysytellä vain luotettavissa tietolähteissä. Liiallinen klikkiotsikkojen lukeminen voi pahentaa stressiä, eikä se ole yksinkertaisesti sen arvoista.

Rentoutunut äiti nauttii teekupillista olohuoneessa

Pyri parhaasi mukaan saamaan raitista ilmaa päivittäin, vaikka et voikaan ulkoilla entiseen tapaan. Jos sinulla on oma piha tai lähelläsi on vähemmän käytetty lenkkipolku, hyödynnä niitä. Muussa tapauksessa ikkunoiden avaaminen ja ulko-ovesta pihalle astuminen silloin tällöin voivat parantaa mielialaa.

Säännöllinen liikunta voi parantaa itsetuntoa ja auttaa keskittymään, nukkumaan ja voimaan paremmin. Liikunta pitää aivot ja muut tärkeät elimet terveinä, mikä vaikuttaa myös positiivisesti mielenterveyteen. Nyt on erinomainen aika kokeilla meditaatiota ja kotitreenejä, jotka on helposti saatavilla eri sovellusten ja YouTube-kanavien kautta. Netistä löytyy jopa yksinomaan uusille äideille tarkoitettuja treenejä, joissa huomioidaan synnyttäneen äidin tarpeet.

Vaikka uuden vauvan kanssa on aina aluksi hankalaa, on tärkeää että saat nukuttua mahdollisimman paljon. Ota siis hyvällä omalla tunnolla päiväunet, jos se on mahdollista. Mielenterveyden kannalta on tärkeää myös syödä ravintopitoisia ruokia ja juoda riittävästi vettä. Moni äiti unohtaa helposti itsensä keskittyessään vauvaan, mutta lämpimän suihkun tai kasvonaamion piristävää vaikutusta ei kannata aliarvioida. Hemmottelu auttaa sinua tuntemaan olosi jälleen omaksi itseksesi.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että apua on aina saatavilla. Sinun tulee vain pyytää sitä.

Kirjoittanut Lola&Lykke Team